Kunstzinnige kindertherapie & jeugdtherapie

Ingrijpende gebeurtenissen of andere omstandigheden in het leven van jouw kind zoals scheiding, ziekte, trauma, verlies van een naaste, gepest worden of faalangst brengen diepgaande veranderingen met zich mee. Je kind zit niet goed in zijn vel. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid en pijn kunnen de overhand krijgen en zijn voor kinderen moeilijk in woorden uit te drukken. Deze gevoelens uiten zich vaak in lichamelijke en/of psychische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, depressieve klachten of angstig dromen. Kunstzinnige kindertherapie en jeugdtherapie biedt je kind direct toegang tot zijn eigen belevingswereld om deze emoties in beeld, vorm, kleur, spel en gesprekken uit te drukken. Uitgewerkte uitingen laten zien hoe een kind zich voelt en worden op deze manier verwerkt. Jouw kind zal zich weer prettig voelen met zichzelf en de wereld om zich heen.

De wereld van jouw kind

Kunstzinnige kinder- en jeugdtherapie is enerzijds een beeldende expressievorm waarin aanspraak wordt gemaakt op de fantasiewereld en beeldentaal van je kind. Anderzijds maak ik gebruik van andere therapeutische werkvormen zoals spel, gesprekken, verhalen, ontspanningsoefeningen en visualisaties. Tijdens de therapie ontvangt je kind alle ruimte om zijn wereld opnieuw te ontdekken. Op deze wijze komt een nieuw evenwicht tot stand. Kinderen beleven hier veel plezier aan. Hun zelfvertrouwen stijgt en ze laten vol trots hun gecreeerde uiting zien.